Dịch vụ thám tử tại Hà Nội

Việt Kiều có được cấp giấy phép quyền sử dụng đất không?

Pháp luật Việt Nam có cho phép người đứng chủ quyền thừa kế đất là người Việt Kiều hay không?

Một Việt Kiều Mỹ hỏi đến văn phòng luật sư Dynamic như sau:

Hỏi: Tôi hiện đang sinh sống ở Mỹ. Ba mẹ tôi có để lại cho tôi một căn nhà tại Tp Hồ Chí Minh. Vậy tôi có được phép thừa kế căn nhà đó trên danh nghĩa là chủ quyền được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu với căn nhà đó hay không? Tôi có quyền bán hay cho tặng căn nhà đó không?

Trả lời mang tính chất tham khảo:

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 84/2007/NĐ-CP ngày 25.5.2007 đã quy định: Trong trường hợp tất cả những người được nhận thừa kế là người nước ngoài hoặc là Việt Kiều đều không thuộc đối tượng được mua nhà ở kèm theo quyền sử dụng đất ở Việt Nam thì người nhận thừa kế ấy không được quyền cấp giấy chứng nhận là chủ sở hữu đất thừa kế. Nhưng người nhận thừa kế lại được phép chuyển nhượng, trao tặng quyền sử dụng nhà ở và quyền sử dụng đất được thừa kế.

Vietkieucoduoccapgiayphepsudungnhao

Thủ tục làm chuyển nhượng nhà ở, sử dụng đất được thực hiện theo trình tự được quy định tại điều 148 Nghị định 181/2004/NĐ-CP. Và người nhận thừa kế sẽ là người được đứng tên trong giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở khi đã hoàn tất thủ tục khai nhận thừa kế theo quy định chung.

Nếu chưa chuyển nhượng hoặc trao tặng thì người nhận thừa kế quyền sử dụng đất ở, nhà ở phải nộp hồ sơ về việc nhận thừa kế tại cơ quan có thẩm quyền về việc đăng ký quyền sử dụng đất ở để được cập nhật vào sổ địa chính và theo dõi giải quyết.

Trên cơ sở quy định tại điều 126 – Luật nhà ở, những đối tượng sau đây là người Việt Nam định cư ở nước ngoài sẽ được phép đứng tên chủ sở hữu nhà ở với quyền sử dụng đất ở:

1/ Người Việt Nam là người có công với đất nước, góp phần phát triển văn hóa di sản khoa học của đất nước. Là nhà hoạt động văn hóa, khoa học thường xuyên tại Việt Nam nhằm phát triển sự nghiệp xây dựng đất nước, phục vụ nước nhà

2/ Người Việt Nam định cư ở nước ngoài trở về Việt Nam cư trú thời gian tối thiểu sáu tháng trở lên và không thuộc vào nội dung 1 của điều này thì được quyền sở hữu một căn hộ hoặc một nhà ở riêng lẻ

Bạn hãy xem xét nếu không thuộc một trong các đối tượng có quyền sở hữu nêu trên thì bạn sẽ được quyền trao tặng, chuyển nhượng mua bán, ủy quyền cho người khác là đối tượng trong nước được quyền quản lý tài sản đó.

Xem thêm: Dịch vụ điều tra ngoại kiều, Việt kiều

Theo: PLVN

Tin tức: Công ty thám tử hà nội – thám tử tư Đức Thịnh